بعضی از آدم ها انقدر نگاهشانچشم هایشاندست هایشانمهربان است ..که دلت میخواهدیکبار در حقشان بدی کنی و نامهربانیو ببینی نگاهشان،چشم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
آذر 90
7 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
16 پست
مرداد 90
96 پست
تیر 90
31 پست